Tämä on PAM

 

PAM parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu runsaat 200 000 jäsentä, joista naisia on 80 %. Maahanmuuttajajäseniä on noin 3000. He puhuvat ainakin 50 eri äidinkieltä. Suurimmat ryhmät ovat venäjää, viroa ja englantia äidinkielenään puhuvat.

Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Työehtosopimusten yleissitovuus edellyttää, että yli puolet alan työntekijöistä kuuluu ammattiliittoon ja yli puolet työnantajista työnantajaliittoon. Liiton tavoitteena on kehittää koko yksityistä palvelualaa, nostaa palvelutyön arvostusta ja turvata alalla työskentelevien ansiotaso. Palvelualojen työntekijöillä on oltava halutessaan mahdollisuus työllistyä kokoaikaiseen työsuhteeseen ja vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja turvallisuuteen.

PAM on palvelualojen työntekijöitä edustava asiantuntija ja tarjoaa omaa osaamistaan  yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vaikuttaminen edellyttää usein tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. PAMin tehtävänä on edistää kansainvälisyyttä, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta,  tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta. Samanarvoisten työ- ja palkkaehtojen varmistaminen kaikille palvelualojen työntekijöille on osa tätä työtä.